ประกาศเรื่อง เปิดให้นักศึกษาทุกชั้นปีประเมินการเรียนการสอนผ่าน websiteประจำภาคเรียนที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้นักศึกษาทุกชั้นปีประเมินการเรียนการสอนผ่าน website
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยเปิดให้นักศึกษาเข้าประเมินผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิ๊ก