เปิดลงทะเบียน IC3 Spark ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (IC3 Spark Certification)
ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
“เฉพาะนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เท่านั้น”
ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(รับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น ปิดรับทันทีเมื่อผู้สมัครเต็ม)

ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3 ได้ที่
https://forms.gle/U26DdVrpHo27Mdcw5

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระค่าลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 1,500 บาท ได้ที่ฝ่ายการเงิน หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th

*กรณีนักศึกษารหัส 66 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่ต้องชำระค่าสอบ IC3*

ขั้นตอนที่ 3 : นักศึกษาลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว ให้เข้า Line Group ตาม QR CODE นี้

ปฏิทินการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (IC3 Spark Certification) ปีการศึกษา 2566

รอบที่วัน-เดือน-ปีจำนวนหมายเหตุ
1วันที่ 16 – 17 กันยายน 256650 คน**ปิดรับ**
วันที่ 18 – 19 กันยายน 256650 คน**ปิดรับ**
2วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 256650 คน**ปิดรับ**
วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 256650 คน**ปิดรับ**
3วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 256650 คน 
วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 256650 คน 
4วันที่ 20 – 21 มกราคม 256750 คน 
วันที่ 22 – 23 มกราคม 256750 คน 
5วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 256750 คน 
วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 256750 คน 
6วันที่ 27 – 28 เมษายน 256750 คน 
วันที่ 29 – 30 เมษายน 256750 คน 
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

หมายเหตุ
1.นักศึกษาที่สมัครสอบ IC3 ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรมได้ที่ ที่ห้อง 516 หรือ Line Group
2.ให้นักศึกษาเก็บใบเสร็จการชำระเงินค่าสอบ IC3 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าอบรมและเข้าสอบ
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ 089-5708213 อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ชัยมีแรง 089-4186946 เบอร์โทรศัพท์ 043-222959 ต่อ 159

คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา
23 กันยายน 2566