เปิดลงทะเบียน IC3 Spark ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (IC3 Spark Certification)
ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (วันที่ 16 – 19 กันยายน 2566)

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ วันนี้ – 10 กันยายน 2566
(จำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว)

ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3 ได้ที่
https://forms.gle/hr5M8pDeZNmwecec7

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระค่าลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 1,500 บาท ได้ที่ฝ่ายการเงิน หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th

*กรณีนักศึกษารหัส 66 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่ต้องชำระค่าสอบ IC3*

ขั้นตอนที่ 3 : นักศึกษาลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว ให้เข้า Line Group ตาม QR CODE นี้

หมายเหตุ
1.นักศึกษาที่สมัครสอบ IC3 ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรมได้ที่ ที่ห้อง 516 หรือ Line Group
2.ให้นักศึกษาเก็บใบเสร็จการชำระเงินค่าสอบ IC3 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าอบรมและเข้าสอบ
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ 089-5708213 อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ชัยมีแรง 089-4186946 เบอร์โทรศัพท์ 043-222959 ต่อ 159
4.การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (IC3 Spark Certification) ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) จะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 20 กันยายน 2566 และจัดอบรมในวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 (จำนวน 100 คน)

คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา
22 สิงหาคม 2566